Till innehåll på sidan

Digital marknadsföringsassistent

Läs kurspaketet Digital marknadsföringsassistent på Åsö vuxengymnasium och lär du dig grunderna i digital marknadsföring. Du får lära dig att producera innehåll för webb och sociala medier men du får också fördjupade kunskaper om intern och extern kommunikation, marknadsföring, ekonomi och administration.

Efter avslutad utbildning får du ett diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Kurspaketet är en yrkesförberedande utbildning under en termin. Om du vill så kan du komplettera utbildningen med praktik (APL). Det innebär att du kan praktisera på ett företags kommunikation eller marknadsföringsavdelning eller annat relevant arbetsområde inom marknadsföring eller reklam. Du behöver själv hitta praktikplatsen och få den godkänd av skolan. Efter din utbildning kan du arbeta som assistent på en marknadsavdelning, reklambyrå eller kommunikationsavdelning. 

  • Du som önskar komplettera utbildningen med praktik meddela läraren som ska handleda under praktiken. Den sker inom ramen för en orienteringskurs (50-200 poäng). Orienteringskursen är studiemedelsberättigad.
  • Du kan välja om du vill läsa kurspaketet i klassrum eller på distans 
  • När du läser utbildningen på distans studerar du via vår digitala lärplattform och är på plats i skolan vid redovisningar, delprov och slutprov

Nästa kursstart är den 4 januari 2021. Ansökan är öppen mellan 13 oktober och 8 november.  Ansök här.

Digital marknadsföringsassistent, kurspaket 500 poäng

Förkunskaper, kursstarter, kurslängd och kurskoder

Poäng: 500 poäng (+200 poäng om du önskar praktik)
Förkunskaper: Du måste ha godkända betyg i svenska från grundskolan, alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå delkurs 4
Kursform: Klassrum eller distans
Studietakt: 100 %
Utbildningens längd: 1 termin
Kurskod Digital marknadsföringsassistent distans: 
Kurskod Digital marknadsföringsassistent klassrum: 
Ansökan: Du kan ansöka mellan 13 oktober och 8 november. Ansök här.

Kurser som ingår i digital marknadsföringsassistent, dagar och tider för klassrum

Kurs: Företagsekonomi 1
Poäng: 100
Start och slut: 
Veckor: 10
Dag och tid: 

Kurs: Digitalt skapande 1
Poäng: 100
Start och slut: 
Veckor: 10
Dag och tid: 

Kurs: Webbutveckling
Poäng: 100
Start och slut: 
Veckor: 10
Dag och tid: 

Kurs: Marknadsföring
Poäng: 100
Start och slut: 12 oktober till 18 december
Veckor: 10
Dag och tid: Ti, To 09:00-12:00

Kurs: Information och kommunikation 1
Poäng: 100
Start och slut: 
Veckor: 10
Dag och tid: 

Dela: