Till innehåll på sidan

Data och media, före 2012

Följande kurser kan du pröva i inom data och media:

Bild »
Datorkunskap »
Digitalt skapande »
Information och layout A »
Fotografisk bild A »
Fotografisk bild B »
Fotografisk bild C »
Grafisk illustration »
Programmering A »
Programmering B »
Programmering C »
Programhantering »

Prövningar i datakurser består oftast av nedanstående moment:

  • teoretiskt prov.
  • praktiskt prov vid datorn.
  • kompletterande muntlig redovisning.

Det går att genomföra prövningar i flera medieinriktade kurser såsom Foto, Webbutveckling, Programmering, etc.

Upplägg, provformer, tidsåtgång m.m styrs av specifik kursplan. Oftast består dessa prövningar av nedanstående moment:

  • redovisa en given praktisk uppgift (anvisning om uppgift lämnas efter att anmälan gjorts).
  • muntligt kunna beskriva och försvara sin praktiska uppgift.
  • muntligt och/eller skriftligt redovisa de teoretiska kunskaper som beskrivs i kursplanen.

Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda betygskriterierna.

Dela: