Till innehåll på sidan

Data och media

Följande kurser kan du pröva i inom data och media:

Animation, 100p
Digitalt skapande, 100p
Fotografisk bild 1, 100p
Fotografisk bild 2, 100p
Grafisk illustration, 100p
Grafisk illustration i pixelgrafik, 100p
Grafisk illustration i vektorgrafik, 100p
Information och kommunikation 1, 100p
Medieproduktion 1, 100p
Programmering, 100p
Webbutveckling 1, 100p
Webbutveckling 2, 100p

Utförande

Prövningar i data-/mediakurser består oftast av nedanstående moment:

  • teoretiskt prov.
  • praktiskt prov vid datorn.
  • kompletterande muntlig redovisning.

Upplägg, provformer, tidsåtgång m.m styrs av specifik kursplan. Oftast består dessa prövningar av nedanstående moment:

  • redovisa en given praktisk uppgift (anvisning om uppgift lämnas efter att anmälan gjorts).
  • muntligt kunna beskriva och försvara sin praktiska uppgift.
  • muntligt och/eller skriftligt redovisa de teoretiska kunskaper som beskrivs i kursplanen.

Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda betygskriterierna.

Dela: