Till innehåll på sidan

Covid-19

Åsö vuxengymnasium arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av covid-19. Här hittar du information om Åsö vuxengymnasiums hantering av coronapandemin.

Undervisningen

För att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19 sker undervisningen på Åsö vuxengymnasium i huvudsak med hjälp av digitala verktyg. 

Undervisningen sker i huvudsak digitalt med anledning av covid-19

Du som ska läsa en klassrumskurs på Åsö vuxengymnasium i januari kommer i huvudsak att ta del av undervisningen digitalt i form av fjärrundervisning.

Fjärrundervisning innebär att:

 • du i huvudsak kommer att studera hemifrån med hjälp av digitala verktyg 
 • du behöver vara tillgänglig under utsatt kurstid för att kunna ta del av digitala genomgångar, grupparbeten och andra typer av kursmoment
 • din kurs startar genom att du få ett välkomstmejl från din lärare vid kursstart med information om kursens upplägg och information om hur du loggar in i lärplattformen
 • du kommer inte att bli kallad till skolan för din första lektion

I välkomstmejlet kommer du att få:

 • kontaktuppgifter till din lärare
 • en kursnyckel till kursens digitala klassrum på lärplattform Moodle eller Teams
 • information om kurslitteratur
 • information om kursens upplägg

Närvaro och kursaktivitet när undervisningen sker digitalt

För att undvika avbrott i kursen behöver du vara aktiv i kursen genom att regelbundet logga in på lärplattformen och göra de uppgifter som finns i lärarens kursplanering. 

Prov, metodövningar, muntliga redovisningar och laborationer

Många prov och examinationer kan under denna period komma att göras på distans med hjälp av digitala verktyg. Men det är inte självklart att alla moment i kursen kan ersättas med digitala lösningar utan att vissa moment kan komma att ske i skolans lokaler. Exempel på sådana moment är vissa prov, metodövningar, muntliga redovisningar och laborationer. Din lärare kommer att informera dig om hur dessa moment kommer att gå till.

Lokalen

Här nedan kan du läsa om hur vi har anpassat lokalen för att minska risken för smittspridning vid prov och kursmoment i skolans lokaler.

Städrutiner

Städfirman har i uppdrag att vara extra omsorgsfulla och frekventa gällande städning av dörrhandtag, räcken, toaletter, trapphus, entréer och elevmatsal

Avståndsmarkeringar

Golvdekaler och skyltar med budskapet att hålla 2 meters avstånd är utplacerade i skolans centrala delar.

Elevmatsal

Möbleringen har glesats ur, handsprit finns utplacerad, en extra dörr öppnas upp vid lunchtid för att det ska vara möjligt att hålla avstånd även i passagen, golvdekaler med budskap om att hålla avstånd är utplacerade, städningen har intensifierats till två gånger dag.

Datasalar

Gles möblering genom att vartannat tangentbord och varannan stol är borttagen.

Klassrum och provsalar

Alla lärare som tar in elever till skolan för att genomföra prov eller annat kursmoment har följande med sig till klassrummet:

 • Handsprit
 • Desinfektionsspray
 • Trasa
 • Skylt med budskap att hålla avstånd
 • Avspärrningsband med budskap att hålla avstånd

Tanken är att var och en, utöver ordinarie städinsatser, ska kunna desinficera ett dörrhandtag/en bänkyta, sätta upp en extra avståndsskylt och ha handsprit till sig själv och elever i den utsträckning man bedömer önskvärt.

Stödfunktioner

Biblioteket

Biblioteket är för tillfället stängt för spontana besök. Besök bibliotekets sida för att se aktuella drop-in-tider: Biblioteket. Om du som elev vill låna böcker kan du boka in ett besök. Boka ditt besök genom att mejla bibliotek.AVX@edu.stockholm.se. Böcker kan du återlämna som vanligt genom att lägga dem i lådan utanför biblioteket, även när biblioteket är stängt. Läs mer om biblioteket på sidan Biblioteket.

Datasalar

Om du som studerar hos oss och är i behov av dator så är du välkommen till skolan för att arbeta i datasalen C12. Salen är öppen måndag till fredag mellan kl. 8.00-17.00. Antalet elever regleras genom att det endast kommer att finnas 15 utrustade platser i salen.

Expeditionen

Expeditionen är för tillfället stängd för spontana besök men studerandeadministrationen har utökat sina telefontider och är även tillgängliga att svara på frågor via mejl asovuxengymnasium@edu.stockholm.se. Om du har behov av att få hjälp med ditt ärende på plats i skolan kan du mejla eller ringa till elevadministrationen och boka in ett besök. Telefonnummer och aktuella telefontider hittar du på asovuxengymnasium.stockholm.se/kontakta-oss

Studiestöd

Om du har pedagogiskt stödbehov på plats i skolan eller behöver stöd i studierna på distans så kan du kontakta vår speciallärare Karolina Rydlöf eller studiecoacherna via mejl. De hittar deras kontaktuppgifter på: asovuxengymnasium.stockholm.se/elevstod-elever-i-behov-av-stod

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna har begränsade drop-in-tider för tillfälligt men telefontiderna är utökade. Du hittar drop-in-tiderna på skolans lärplattform Moodle. Du kan även nå våra studie- och yrkesvägledare på mejl asosyv@edu.stockholm.se. Om du har behov av att få hjälp med ditt ärende på plats i skolan så kan du mejla eller ringa till våra studie- och yrkesvägledare och boka in ett besök. Telefonnummer och aktuella telefontider hittar du på asovuxengymnasium.stockholm.se/studie-och-yrkesvagledning.

Dela: