Till innehåll på sidan

Campus Åsö

Den 24 augusti 2018 gick startskottet för Campus Åsö. På Campus Åsö samlas vuxenutbildningens olika delar under ett och samma tak för att ge dig de bästa förutsättningarna för att klara dina studier. Utbildningarna på Campus Åsö förbereder dig på bästa sätt för framtiden; vare sig det gäller högre studier eller arbete direkt efter avslutad utbildning. På Campus Åsö kan du läsa grundläggande kurser, gymnasiekurser, kurspaket, naturvetenskapligt basår, yrkesutbildningar, intensivsvenska för akademiker, snabb SFI, yrkesutbildning med integrerad språkutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. Du kan studera på förmiddagar, eftermiddagar eller kvällar, antingen genom undervisning i klassrum eller på distans.

På Campus Åsö samlas vuxenutbildningens olika delar under ett tak

På Campus Åsö hittar du:

• SIFA -Intensivsvenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare

• SIFA -Intensivsvenska för ingenjörer och arkitekter

• SIFA -Intensivsvenska för pedagoger

• SIFA -SFI, kurs C och D studieväg 3 på distans

• YFI -Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning

• Åsö vuxengymnasium -Grundläggande komvuxkurser

• Åsö vuxengymnasium -Gymnasiala komvuxkurser

• Åsö vuxengymnasium -Gymnasiala yrkesutbildningar

• Åsö vuxengymnasium -Distansutbildningar

• Åsö vuxengymnasium -Yrkeshögskoleutbildningar

• Frans Schartaus Handelsinstitut -Yrkeshögskoleutbildningar

På Campus Åsö kommer vuxenutbildningens olika delar samlas

OBS! När du ansöker till komvuxkurser eller yrkesutbildningar på Åsö vuxengymnasium så ansöker fortfarande till Åsö vuxengymnasium via din kommuns ansökningssystem.

Samma utbildningar som idag -samlade under ett tak

De verksamheter som omfattas är alla i egen regi och kommer att erbjuda samma utbildningar som de gör idag mot såväl yrke som vidare studier, skillnaden är att de under Campus Åsö är samlade under ett tak.

– Campus Åsö ska erbjuda stockholmarna ett stort kursutbud med allt från SFI och Intensivsvenska för akademiker, till enskilda komvuxkurser, hela yrkesutbildningar och Yrkeshögskola, säger Roswitha Rieder som är verksamhetsområdeschef för vuxenutbildningen i egen regi på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Möjlighet för fler stockholmare att påbörja, genomföra och slutföra sina studier

– Campus Åsö kommer att kännetecknas av att vara en plats där de studerande ser en röd tråd genom sina studier och där fler stockholmare ska påbörja, genomföra och slutföra sina studier, säger Roswitha. Hon fick hösten 2017 uppdraget att upprätta ett sammanhållet vuxcampus på Blekingegatan 55. I Stockholms stads budget 2016 fick arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa ett sammanhållet vuxcampus i Stockholm och i mars 2018 tog Arbetsmarknadsförvaltningen beslut om inrättandet av Campus Åsö och organisation.
– Campus Åsö ger oss förutsättningarna att fortsätta utvecklingen av goda resultat inom egen regi samt ger rektorerna på campus möjlighet att tillsammans med sina medarbeta utveckla de utbildningar som erbjuds på Campus Åsö, fastställer Roswitha.

Fem skolenheter och en administrativ enhet

Campus Åsö kommer att bestå av sex enheter, varav tre ingår i nuvarande Åsö vuxengymnasium och SIFA (Stockholms Intensivsvenska för akademiker), en enhet är Frans Schartaus handelsinstitut, en enhet är YFI (Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning) samt en ny administrativ enhet där studie- och yrkesvägledare, elevadministration, specialpedagog och språkstöd, ekonomi, kommunikation, bibliotek, IT, vaktmästeri och lokal kommer att ingå. Syftet med organisationen är att skapa organisatorisk närhet mellan olika nivåer inom vuxenutbildningen och att på så sätt skapa en sammanhållen vuxenutbildning.
– Som vid alla organisationsförändringar så är det en utmaning att få ihop den nya organisationen och arbeta fram nya arbetssätt och rutiner. Vi är nu klara med rekryteringen av två nya rektorer och en Campus chef och ser verkligen fram emot startskottet den 24 augusti och början på denna spännande resa, säger Roswitha.

Startskottet för Campus Åsö gick 24 augusti

I slutet av augusti 2018 var den nya organisationen på plats. Campus Åsö består av tre skolenheter från Åsö Vuxengymnasium och SIFA, en administrativ enhet, Frans Schartaus handelsinstitut och YFI. Christel Andersson är rektor för Frans Schartaus handelsinstitut och Tobias Fannkvist för YFI. Sirpa Wahlberg Borgström som är nuvarande rektor för Åsö vuxengymnasium tillträder som rektor för skolenheten för Naturvetenskap, samhällsorienterade ämnen, matematik och it. Campus chef Anneli Hofström arbetade sin första dag den 1:a augusti och veckan efter började rektor för skolenheten för Språk Eva Griffith. Rektor för skolenheten för Yrke och kompetensförsörjning Lasse Sporrong ävar på plats den 21 augusti.

Roswitha fastställer att de fysiska förändringarna kommer att ta tid och att det är några delar i taget som kommer på plats.
– I augusti kommer vi att slå upp portarna till vårt nya bibliotek som kommer ligga centralt i H-korridoren och på så sätt vara en mötesplats och tillgängligt för alla. Med tiden kommer Campus Åsö att utvecklas och fler delar kommer att ingå. Det ska även vara en mötesplats där de studerande kommer i kontakt med arbetsgivare, företagsrådgivare, myndigheter, forskning och högskola. Den 24 augusti klipper borgarrådet Emilia Bjuggren bandet för nya Campus Åsö på Blekingegatan 55.

Förutsättningar för pedagogisk utveckling

– Organisationen för Campus Åsö skapar utrymmen för pedagogisk utveckling och ger förutsättningar för rektorerna att diskutera gemensamma frågor och nära samarbeten som i sin tur resulterar i utbildning med hög kvalitéet, säger Roswitha. Varje rektor kommer att ha ansvar för högst 800 elever och de kommer även att ha färre administrativa uppgifter än tidigare.

– Intentionen är att skapa ett campus där de studerande möter välutbildade och behöriga lärare samt en studiemiljö där många olika nivåer av utbildning pågår samtidigt och där de studerande möter och inspirerar varandra. Målet är att stockholmarna ser Campus Åsö som ett förstahandsalternativ när de väljer vuxenutbildning.

Kompetensförsörningscenter för anställda inom Stockholms stad

Syftet är också att Campus Åsö ska bli ett kompetensförsörjningscenter för anställda inom Stockholms stad.
– Vi ser fram emot att vara med och utforma utbildningar som ökar kompetensenen bland stadens anställda, konstaterar Roswitha. Kompetensutveckling gagnar alla inom staden; från brukare till kommunal verksamhet, fortsätter hon.

Roswitha drar paralleller till Stockholms stads vision Ett Stockholm för alla och tillägger att utveckla vuxenutbildningen är att bidra till visionen.
– Vuxenutbildning ger stockholmarna en chans till utbildning och personlig utveckling. Människor som höjer sin utbildning och kompetens växer även som människor och det om något hjälper till att lyfta Stockholm stad.

Åsöbyggnaden och Vuxenutbildningen 50 år

Roswitha konstaterar att det är extra roligt att startskottet för Campus Åsö är just 2018.
– I år fyller både Åsöbyggnaden och vuxenutbildningen 50 år. Det är extra roligt att inviga ett sammanhållet vuxcampus just här på Blekingegatan 55 och just nu 2018 när det är dubbel födelsedag, säger hon.
Precis som tidigare kommer utbudet för Campus Åsö utgå från stockholmarnas behov och kommer som förut att utvecklas utifrån behov och efterfrågan från både de studerande men även arbetsmarknaden.
– Vårt mål är att erbjuda utbildningar som både leder till jobb och högre utbildning, och att vi kan vara en del av en väg som leder fler stockholmare till sitt drömyrke.

 

 

Dela:
Kategorier: