Campus Åsö

Den 24 augusti går startskottet för nya Campus Åsö. Åsö vuxengymnasiums alla delar kommer då att ingå i Campus Åsö och kommer få ett nytt grafiskt uttryck och ett nytt namn. Campus Åsö ska erbjuda stockholmarna en fysisk plats där vuxenutbildningen på olika nivåer i egen regi samlas. Campus Åsö kommer att bestå av sex enheter och alla kommer att finnas samlade under samma tak på Blekingegatan 55. Syftet med ett campus är att skapa en sammanhållen och integrerad vuxenutbildning med tydlig koppling till de studerandes mål och yrkesval. Campus Åsö ska erbjuda stockholmarna ett stort kursutbud med allt från SFI och Intensivsvenska för akademiker, till enskilda komvuxkurser, hela yrkesutbildningar, distansutbildningar och Yrkeshögskola.

På Campus Åsö kommer vuxenutbildningens olika delar samlas

OBS! T.o.m. sista ansökningsdagen den 19 augusti för kurser med kursstart i oktober ansöker du fortfarande till Åsö vuxengymnasium via din kommuns ansökningssystem. Det är först till ansökningsperioden för vårens kurser som du kommer att hitta nya namnen Campus Åsö i ansökningssystemen.

Samma utbildningar som idag -samlade under ett tak

De verksamheter som omfattas är alla i egen regi och kommer att erbjuda samma utbildningar som de gör idag mot såväl yrke som vidare studier, skillnaden är att de under Campus Åsö är samlade under ett tak.

– Campus Åsö ska erbjuda stockholmarna ett stort kursutbud med allt från SFI och Intensivsvenska för akademiker, till enskilda komvuxkurser, hela yrkesutbildningar och Yrkeshögskola, säger Roswitha Rieder som är verksamhetsområdeschef för vuxenutbildningen i egen regi på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Möjlighet för fler stockholmare att påbörja, genomföra och slutföra sina studier

– Campus Åsö kommer att kännetecknas av att vara en plats där de studerande ser en röd tråd genom sina studier och där fler stockholmare ska påbörja, genomföra och slutföra sina studier, säger Roswitha. Hon fick hösten 2017 uppdraget att upprätta ett sammanhållet vuxcampus på Blekingegatan 55. I Stockholms stads budget 2016 fick arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa ett sammanhållet vuxcampus i Stockholm och i mars 2018 tog Arbetsmarknadsförvaltningen beslut om inrättandet av Campus Åsö och organisation.
– Campus Åsö ger oss förutsättningarna att fortsätta utvecklingen av goda resultat inom egen regi samt ger rektorerna på campus möjlighet att tillsammans med sina medarbeta utveckla de utbildningar som erbjuds på Campus Åsö, fastställer Roswitha.

Fem skolenheter och en administrativ enhet

Campus Åsö kommer att bestå av sex enheter, varav tre ingår i nuvarande Åsö vuxengymnasium och SIFA (Stockholms Intensivsvenska för akademiker), en enhet är Frans Schartaus handelsinstitut, en enhet är YFI (Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning) samt en ny administrativ enhet där studie- och yrkesvägledare, elevadministration, specialpedagog och språkstöd, ekonomi, kommunikation, bibliotek, IT, vaktmästeri och lokal kommer att ingå. Syftet med organisationen är att skapa organisatorisk närhet mellan olika nivåer inom vuxenutbildningen och att på så sätt skapa en sammanhållen vuxenutbildning.
– Som vid alla organisationsförändringar så är det en utmaning att få ihop den nya organisationen och arbeta fram nya arbetssätt och rutiner. Vi är nu klara med rekryteringen av två nya rektorer och en Campus chef och ser verkligen fram emot startskottet den 24 augusti och början på denna spännande resa, säger Roswitha.

Startskottet för Campus Åsö går 24 augusti

I slutet av augusti kommer den nya organisationen vara på plats. Campus Åsös kommer att bestå av tre skolenheter från Åsö Vuxengymnasium och SIFA, en administrativ enhet, Frans Schartaus handelsinstitut och YFI. Christel Andersson är rektor för Frans Schartaus handelsinstitut och Tobias Fannkvist för YFI. Sirpa Wahlberg Borgström som är nuvarande rektor för Åsö vuxengymnasium tillträder som rektor för skolenheten för Naturvetenskap, samhällsorienterade ämnen, matematik och it. Campus chef Anneli Hofström arbetar från den första augusti och veckan efter börjar rektor för skolenheten för Språk Eva Griffith. Rektor för skolenheten för Yrke och kompetensförsörjning Lasse Sporrong är på plats den 21 augusti.

Roswitha fastställer att de fysiska förändringarna kommer att ta tid och att det är några delar i taget som kommer på plats.
– I augusti kommer vi att slå upp portarna till vårt nya bibliotek som kommer ligga centralt i H-korridoren och på så sätt vara en mötesplats och tillgängligt för alla. Med tiden kommer Campus Åsö att utvecklas och fler delar kommer att ingå. Det ska även vara en mötesplats där de studerande kommer i kontakt med arbetsgivare, företagsrådgivare, myndigheter, forskning och högskola. Den 24 augusti klipper borgarrådet Emilia Bjuggren bandet för nya Campus Åsö på Blekingegatan 55.

Förutsättningar för pedagogisk utveckling

– Organisationen för Campus Åsö skapar utrymmen för pedagogisk utveckling och ger förutsättningar för rektorerna att diskutera gemensamma frågor och nära samarbeten som i sin tur resulterar i utbildning med hög kvalitéet, säger Roswitha. Varje rektor kommer att ha ansvar för högst 800 elever och de kommer även att ha färre administrativa uppgifter än tidigare.

– Intentionen är att skapa ett campus där de studerande möter välutbildade och behöriga lärare samt en studiemiljö där många olika nivåer av utbildning pågår samtidigt och där de studerande möter och inspirerar varandra. Målet är att stockholmarna ser Campus Åsö som ett förstahandsalternativ när de väljer vuxenutbildning.

Kompetensförsörningscenter för anställda inom Stockholms stad

Syftet är också att Campus Åsö ska bli ett kompetensförsörjningscenter för anställda inom Stockholms stad.
– Vi ser fram emot att vara med och utforma utbildningar som ökar kompetensenen bland stadens anställda, konstaterar Roswitha. Kompetensutveckling gagnar alla inom staden; från brukare till kommunal verksamhet, fortsätter hon.

Roswitha drar paralleller till Stockholms stads vision Ett Stockholm för alla och tillägger att utveckla vuxenutbildningen är att bidra till visionen.
– Vuxenutbildning ger stockholmarna en chans till utbildning och personlig utveckling. Människor som höjer sin utbildning och kompetens växer även som människor och det om något hjälper till att lyfta Stockholm stad.

Åsöbyggnaden och Vuxenutbildningen 50 år

Roswitha konstaterar att det är extra roligt att startskottet för Campus Åsö är just 2018.
– I år fyller både Åsöbyggnaden och vuxenutbildningen 50 år. Det är extra roligt att inviga ett sammanhållet vuxcampus just här på Blekingegatan 55 och just nu 2018 när det är dubbel födelsedag, säger hon.
Precis som tidigare kommer utbudet för Campus Åsö utgå från stockholmarnas behov och kommer som förut att utvecklas utifrån behov och efterfrågan från både de studerande men även arbetsmarknaden.
– Vårt mål är att erbjuda utbildningar som både leder till jobb och högre utbildning, och att vi kan vara en del av en väg som leder fler stockholmare till sitt drömyrke.

 

 

Dela:
Kategorier: