Barn och fritid fördjupning kreativtitet, skapande och drama

För dig som redan arbetar i förskola och skola erbjuder vi kompetenshöjande fördjupningskurser inom området Kreativitet, skapande och drama. Du kan välja mellan kurserna Dramapedagogik och Skapande verksamhet. 

  • Du höjer din kompetens inom områdena kreativitet, skapande och drama
  • Du har efter avslutade kurser kunskap i att leda dramaaktiviteter och aktiviteter i kreativt skapande på en förskola
  • Välj om du vill läsa på deltid under (en kurs) eller heltid (två kurser)
  • Du kurserna är på 10 veckor och läser kurserna på distans
  • Du kan kombinera studierna med jobb
  • Kurserna, upplägget och undervisningen är anpassade för att passa dig som arbetar inom barnomsorgen
  • Lärarna som undervisar i kurserna är behöriga lärare med lång arbetslivserfarenhet inom förskola och skola

Dramapedagogik, 100 poäng

Du lär dig hur du använder drama som metod i pedagogiska sammanhang och hur du planerar och genomför dramapedagogiska aktiviteter.

Aktuella kursstarter

Start: 6 januari
Slut: 13 mars
Antal veckor: 10
Kursform: Distans
Studietakt: 50%
Kursgrupp: ÅV201DRA0D
Sista ansökningsdag: 10 november. Ansök.

Start: 16 mars
Slut: 22 maj
Antal veckor: 10
Kursform: Distans
Studietakt: 50%
Kursgrupp: ÅV203DRA0D
Sista ansökningsdag: 19 januari. Ansök.

Skapande verksamhet, 100 poäng

Du lär dig bland annat olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter för barn och unga i förskolan och skola.

Aktuella kursstarter

Start: 6 januari
Slut: 13 mars
Antal veckor: 10
Kursform: Distans
Studietakt: 50%
Kursgrupp: ÅV201SKP0D
Sista ansökningsdag: 10 november. Ansök.

Start: 16 mars
Slut: 22 maj
Antal veckor: 10
Kursform: Distans
Studietakt: 50%
Kursgrupp: ÅV203SKP0D
Sista ansökningsdag: 19 januari. Ansök.

 

Dela: