Barn och fritid

Här hittar du kurserna: Barns lärande och växande, Kommunikation, Lärande och utveckling, Människor miljöer, Pedagogiskt arbete och Pedagogiskt ledarskap.  

Kurserna är för dig som vill få kunskap om människors lärande, kunskap och utveckling. Du lär dig hur lärmiljöer påverkar lärandet, hur man leder en grupp, hur lekens och skapande betyder för barns lärande samt att du får kunskaper om hur man planerar, genomför, dokumenterar och utvarderar pedagogiska aktiviteter. .

Barns lärande och växande

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod:

Kursstarter 2017

ansok-har

 

Kommunikation

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod:

Kursen ger dig bland annat kunskap om människors interaktion och kommunikation, gruppens betydelse, samtal som redskap, konflikthantering, framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier. För att läsa mer om våra kursstarter för Kommunikation under hösten 2017 klicka på den lila knappen nedan.  

kursstarter 2017

ansok-har

 

Lärande och utveckling

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod:

Kursen ger dig bland annat kunskap om människors lärande och utveckling i olika sammanhang, hur synen på kunskap, lärande, undervisning och utbildning har förändrats, olika pedagogiska situationers och lärmiljöers påverkan på lärandet. För att läsa mer om våra kursstarter för Lärande och utveckling under hösten 2017 klicka på den lila knappen nedan.

 

Människors miljöer

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod:

Kursen ger bland annat kunskaper om människors olika levnadsvillkor, hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang, hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, funktionsnedsättningar, arbete påverkar människors levnadsvillkor. För att läsa mer om våra kursstarter för Lärande och utveckling under hösten 2017 klicka på den lila knappen nedan.

 

 

 

 

Dela: