Arbetssätt och lärande

50 poäng
Kurskod: LPL1201

Kursen ger kunskap om människors läroprocesser och olika sätt för lärande och utveckling i grupp. Kursen ger kunskap om och erfarenhet av arbete som karaktäriseras av delaktighet och medinflytande samt ett demokratiskt arbetssätt. Prövningen består av en muntlig och en skriftlig del.

Skriftlig del
Det skriftliga provet omfattar 4 timmar. Skrivningsfrågorna kommer att ha sin utgångspunkt i litteraturen. En självständig arbetsuppgift där ett undersökande och elevaktivt arbetssätt ingår. Uppgiftens innehåll beslutas i samråd med prövande lärare.

Muntlig del
Sker med 1 – 3 elever under 30 – 90 minuter beroende på antal elever.
I den muntliga delen ingår frågor och kompletteringar på det skriftliga provet
Det ingår dessutom frågor och diskussioner kring dina självständiga arbetsuppgifter

Litteratur (lärobok)
Arbetssätt och lärande av Matts Dahlkwist, ISBN 9147071176

Dela: