Administrationsavgift

Undervisningen på Komvux är kostnadsfri. Vi på Åsö vuxengymnasium tar ut en administrationsavgift som täcker kostnader för kopierat material, nationella prov, kopiering av eget material och tillgång till kopiator samt digitala utskrifter och tillgång till skrivare och utskrifter.

Administrationsavgiften täcker kostnaden för:

 • Kopierat material, ex texter, prov från lärare
 • Nationella prov
 • Kopiering av eget material - kopiator
 • Digitala utskrifter – skrivare
   
 • 1 kurs = 100 kr/kursperiod
 • 2 kurser = 200 kr/kursperiod
 • 3 eller fler kurser = 250 kr/kursperiod

(Gäller inte om du är inskriven via Skolslussen eller en gymnasieskola).

PG betalning

 1. Sätt in ditt belopp (100, 200 eller 250 kr) på Plusgiro 4849505-5.
 2. Skriv ditt personnummer + REF.5310 som meddelande.

Swish

För att betala med Swish öppnar du din Swish app och skannar sedan koden här nedan.

Dela: