Yrkeshögskoleutbildningar

Barnspecialistundersköterska 200 poäng

- i samarbete med:

Barnspecialistundersköterska

Utbildning för dig som vill få specialistkompetens för arbete inom barn- och ungdomssjukvård. En barnspecialistundersköterska arbetar inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården. Kunskaper ges i barn- och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Barnspecialistundersköterskan är en nyckelperson i vårdteamet kring ett barn eller ungdom.

God arbetsmarknad

I framtidsprognoser över befolkningstillväxten beräknas antalet nyfödda, barn och ungdomar att öka. Vi kan förutse ett ökat behov av barn- och ungdomssjukvård på grund av sjukdomar, funktionsnedsättning och för tidigt födda. Under de närmaste åren förväntas dessutom stora pensionsavgångar bland utbildade barnsköterskor.

Helfart 1 år

Utbildningen genomförs på helfart under ett år och omfattar 200 yrkeshögskolepoäng, varav lärande i arbetslivet (LIA) är 60 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs både grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Särskild behörighet innebär:

Från äldre gymnasieutbildningar krävs lägst betyget Godkänd/betyg 3 i:

  • Svenska/Svenska som andra språk A och B, eller motsvarande kompetens.
  • Gymnasiekurserna Vård och Omsorgsarbete, Medicinsk grundkurs, Psykologi A samt Omvårdnad.
  • 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid efter gymnasiet som undersköterska eller motsvarande kompetens.

För nya gymnasieskolan från 2011 gäller lägst betyg E i:

  • Svenska 1 och 2/eller Svenska som andra språk 1 och 2 eller motsvarande kompetens.
  • Gymnasiekurserna Vård och Omsorgsarbete 1, Medicin 1, Psykologi 1 och Vård-och Omsorgsarbete 2, eller motsvarande kompetens.
  • 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid efter gymnasiet som undersköterska eller motsvarande kompetens.

Det finns möjlighet inom Yh-utbildningar att göra undantag från delar av behörighetskraven om skolan bedömer att den sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Högst 20 procent av de studerande får tillhöra denna grupp.

Utbildningsstart 2018

Utbildningen startar 20 augusti 2018 i våra lokaler i Stockholm. Du kan söka från hela landet.

Broschyr 2018

 Här kan du läsa broschyren för 2018/2019:

Ansökan

Webbansökan kommer att vara öppen mellan 1 mars - 15 april 2018.

Vill du veta mer?

Om du har frågor som rör utbildningen kontakta:

Marie Rydh
Utbildningsledare för Barnspecialistundersköterskeutbildningen
E-post: marie.rydh@stockholm.se
Telefon: 08-508 495 83, telefontid fredagar 10.00 – 12.00

Dela: