Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 1-4

Verksamhetspoäng: 1000 p
Nationell kurskod: 
GRNSVA2

Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap, studera vidare och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och samspelar med andra människor i olika situationer. Kursen bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och utvecklar tillit till sin egen språkförmåga.

Grundläggande svenska del 1

100 poäng från augusti till december. Lektioner tisdagar och torsdagar 13.00-15.00. Kontakta Lena Karlthun 08-508 35 423, testpedagog på Komvuxcentrum.

Kontaktperson på Åsö vuxengymnasium Karolina Rydlöf.

Kurslitteratur
Titel: Meddelas vid kursstart
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer [pdf]

Svenska som andraspråk 1

Verksamhetspoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
SVASVA01

Kurslitteratur
Titel: Språkporten
Författare: Monika Åström
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9789144079172

Klicka här för att läsa mer

Svenska som andraspråk 2

Verksamhetspoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
SVASVA02

Kurslitteratur
Titel: Språkporten
Författare: Monika Åström
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9789144079172

Klicka här för att läsa mer

Svenska som andraspråk 3

Verksamhetspoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
SVASVA03

Kurslitteratur
Titel: Språkporten
Författare: Monika Åström
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9789144079172

Klicka här för att läsa mer

Dela: