Svenska

Du kan pröva i följande kurser inom ämnet Svenska:

Svenska 1, 100p
Svenska 2, 100p
Svenska 3, 100p

Prövningen är uppdelad i två delar, en skriftlig och en muntlig.
Man gör först den skriftliga delen och sedan den muntliga, som äger rum en till tre veckor senare beroende på bl.a. antalet prövande.

Betyget grundas på hela prövningen. Det skriftliga och det muntliga resultatet sammanvägs alltså. I samband med den muntliga prövningen har du tillfälle att se det skriftliga provet, och vid detta tillfälle får du också veta ditt betyg.

Betyg delas endast ut till prövande som fullgör såväl den skriftliga som den muntliga delen av prövningen.

Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda betygskriterierna.

Dela:
Kategorier: