SVA - Svenska som andra språk

Du kan pröva i följande kurser inom ämnet Svenska som andraspråk:

SVA-Svenska som andraspråk 1, 100p
SVA-Svenska som andraspråk 2, 100p
SVA-Svenska som andraspråk 3, 100p

Prövningen är uppdelad i två delar, en skriftlig och en muntlig.
Vanligen gör man först den skriftliga delen och sedan den muntliga, som äger rum en till tre veckor senare beroende på bl.a. antalet prövande.
Är det många som ska pröva kan det bli aktuellt att göra den muntliga prövningen före den skriftliga. Du får en bekräftelse på tid och plats.
Betyg

Betyget grundas på hela prövningen.
Det skriftliga och det muntliga resultatet sammanvägs alltså.
I samband med den muntliga prövningen har du tillfälle att se det skriftliga provet, och vid detta tillfälle får du också veta ditt betyg.

Betyg delas endast ut till prövande som fullgör såväl den skriftliga som den muntliga delen av prövningen.

Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda betygskriterierna.

Dela: