Skolledning

Anneli Flygare Rydell -  Språk, Svenska och Specialpedagogiska kurser
Hans Alm - Vård och omsorg, Barn och fritid, Samhällsvetenskap, Ekonomi och Svenska som andraspråk
Stefan Magnusson - Matematik, Naturvetenskap, Data och media

Antal: 4