Prövningstider och sista betalningsdag

Våra prövningar för våren är fulltecknade!

OBS! För alla som anmält sig till en prövning gäller det att administrationsavgiften måste vara oss tillhanda senast det datum som är utskrivet för att en kallelse ska skickas.

Engelska 5
Prövningsdag: 14 februari kl. 9.00-13.30
Betalningen ska vara oss tillhanda senast: 1 februari
Fulltecknad!

Engelska 6
Prövningsdag: 15 februari kl. 9.00-13.45
Betalningen ska vara oss tillhanda senast: 1 februari
Fulltecknad!

Engelska 7
Prövningsdag: 16 februari kl. 9.00-15.30
Betalningen ska vara oss tillhanda senast: 1 februari
Fulltecknad!

Biologi 1, Biologi 2, Fysik 1, Fysik 2, Kem1, Kemi 2, Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b, Naturkunskap 2
Prövningsdag: 23 februari kl. 9.00-13.00
Betalningen ska vara oss tillhanda senast: 3 februari
Fulltecknad!

Franska 1, 2, Italienska 1,  Spanska 1, 2
Prövningsdag: 23 februari kl. 9.00-13.00
Betalningen ska vara oss tillhanda senast: 3 februari
Fulltecknad!

Filosofi 1, Historia 1b, 2a, Geografi 1, Religionskunskap 1, 2, Samhällskunskap 1b, 2
Prövningsdag: 23 februari kl. 9.00-13.00
Betalningen ska vara oss tillhanda senast: 3 februari 
Fulltecknad!

Affärsjuridik, Entreprenörskap, Företagsekonomi 1 , 2, Redovisning 1,2
Prövningsdag: 23 februari kl. 9.00-13.00
Betalningen ska vara oss tillhanda senast: 3 februari
Fulltecknad!

Matematik 1a, 1b,1c, Matematik 2a, 2b, 2c, Matematik 3b, 3c, Matematik 4
Prövningsdag: 23 februari kl. 9.00-13.00
Betalningen ska vara oss tillhanda senast: 3 februari
Fulltecknad!

Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Medicin 1, 2, Psykiatri, Psykologi 1, 2a, Sociologi, Specialpedagogik,  Vård och omsorgsarbete 1, 2, Akutsjukvård 
Prövningsdag: 23 februari kl. 9.00-13.00
Betalningen ska vara oss tillhanda senast: 3 februari
Fulltecknad!

Animation, Digitalt skapande, Fotografisk bild 1, 2, 3, Programmering, Visuell kommunikation, Webbutveckling 1, 2
Prövningsdag: 23 februari kl. 9.00-13.00
Betalningen ska vara oss tillhanda senast: 3 februari
Fulltecknad!

Svenska 3, Svenska som andra språk 3
Prövningsdag: 6 april kl. 9.00-13.00
Betalningen ska vara oss tillhanda senast: 3 mars
Fulltecknad!

Svenska 2, Svenska som andra språk 2
Prövningsdag: 28 april kl. 9.00-13.00
Betalningen ska vara oss tillhanda senast: 28 mars
Fulltecknad!

Svenska 1, Svenska som andra språk 1
Prövningsdag för läsdel: 26 april kl. 9.00-12.00
Prövningsdag för skrivdel: 28 april kl. 9.00-12.00
Betalningen ska vara oss tillhanda senast: 26 mars
Fulltecknad!

Ni som söker efter prövningstillfällen under våren kan vända er till andra utbildningsanordnare. För att få information om andra anordnare som erbjuder prövningar klicka på länken nedan: stockholm.se/ForskolaSkola/Vuxenutbildning/Komvux/Betygsprovningar-for-vuxna/

Dela: