Prövningar

Vad är en prövning?

Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos någon av skolorna som anordnar vuxenutbildning. Det innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt kursplan och tentar - i de flesta fall både skriftligt och muntligt. Du börjar med det skriftliga provet och följer upp med det muntliga från en dag till tre veckor efter detta. Tiden för den muntliga delen får du när du gör den skriftliga delen. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, ex. laborationer eller andra praktiska moment.

 

Prövningar

En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du behärskar kunskapskraven utifrån kurs/ämnesplanen. 

Du får ingen handledning inför prövningen utom den information som finns på anordnarens webbsida.
Både vid skriftligt och muntligt prov krävs legitimation (fotolegitimation).
Den prövande är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs.
1-2 veckor före prövningen kommer du att, till din angivna e-postadress, få en kallelse till prövningen.

Vilka ämnen kan jag göra prövning i på Åsö?

Åsö anordnar prövningar i ämnen vi normalt undervisar i (kurskatalog)

  • Data
  • Ekonomiska och estetiska ämnen
  • Matematik
  • Mediaämnen
  • Naturvetenskapliga ämnen
  • Moderna språk
  • Vård och omsorg
  • Samhällsvetenskapliga ämnen
  • Svenska/SAS
Dela: