Författarbesök väcker läslusten på Åsö vuxengymnasium

– Det har alltid funnits nyanlända. Inte bara nu! Vi är inte de första som kommer till Sverige från andra länder. Eleverna i klassrummet på Åsö vuxengymnasium reflekterar kring temat i texterna som författaren Tomas Blom har med sig. Han är inbjuden till klassen av svenska som andraspråksläraren Pia Toremar i syfte att väcka deras läslust och introducera dem för svensk historia. Tomas Blom som har bakgrund som radioproducent har jobbat som författare sedan 1990-talet och har skrivit böcker för både barn och vuxna samt skrivit manus till välkända TV-serier som Varuhuset, Skilda värdar samt nu senast Anno 1790. Men det här är första gången som han blir inbjuden till ett klassrum för att själv hålla i undervisningen.

– Det är väldigt roligt! En energikick! Jag blir på en gång på gott humör, säger Tomas.

 

Han intar skickligt rollen som lärare och går tillsammans med eleverna igenom texterna och låter dem berätta hur de upplever berättelserna. Eleverna i klassen läser Svenska som andraspråk på grundläggande nivå och de flesta är nybörjare i svenska språket. Under tiden som Pia delar ut ordlistor med ord som eleverna själva plockat ut ur texten skriver Tomas upp förklaringarna av orden på tavlan.

– Smita, uttalar han tydligt och skriver upp ordet med stora bokstäver. Han vänder sig mot eleverna och frågar om de vet vad det betyder. Han läser snabbt av klassen och inom några sekunder har han smitit ut genom dörren och lika snabbt smiter han tillbaka in igen.
– Det jag gjorde nu är att smita. Jag smet ut genom dörren: att smita, förklarar Tomas med andan i halsen. Klassen skrattar och en ung man i den bakre raden ställer nyfiket en fråga.
– Kan man smita in? Som när man smiter in på lektionen så att läraren inte märker det? Skratten fortsätter att runga i rummet.

 

När Tomas åter tar ordet blir det knäpptyst och eleverna lyssnar engagerat och ställer nyfiket frågor till Tomas. En elev delar med sig av sin tolkning av en av texterna.

– Det är en motiverande berättelse som beskriver hur nyanlända kan lära svenskar nya saker. Som när pappan till Anne från Belgien lärde svenska smeder att göra kanoner. Tomas nickar uppskattande och tillägger att han medvetet valde att ta med sig berättelser som ger en positiv bild av invandring ur ett historiskt perspektiv.

– Jag har med mig texter om berör svensk historia och det är väldigt roligt att se hur ni tar till er texterna, säger Tomas till klassen. De två texterna som Tomas låtit eleverna läsa handlar båda om människor som har invandrat till Sverige och om deras upplevelser i det nya landet.

 

Tomas tror att om en text lyckas fånga läsaren tidigt så ger den läsaren motivation att läsa vidare. Han tillägger att han tror att historiska texter öppnar dörren till nya ord för elever med svenska som andra språk och ger dem ett rikare språk.
– Jag vill lära mig mer om Sveriges historia nu efter att jag läst dessa berättelser, säger Sebastian som är en av de 29 eleverna i klassen. Han är väldigt positiv till att lärare bjuder in författare till klassrummet.
– Det blir variation och man blir inspirerad och vill lära sig mer om Sverige, tillägger Sebastian. Han beskriver också Tomas besök som något nytt i undervisningen och att det gör så att han blir mer intresserad av ämnet han läser. Han menar att många elever idag svårt att hitta en drivkraft för att studera och att ett författarbesök som inspirerar kan lägga en viktig grund att vilja lära sig mer. Läraren Pia håller med och är mycket glad över elevernas positiva reaktioner på författarbesöket.

– Jag har aldrig tidigare bjudit in en författare till klassrummet för att hålla i undervisningen utan då har det varit en klassisk föreläsning. Det här är något nytt vi testade och det blev verkligen lyckat! säger Pia. Hon poängterar hur viktigt det är att väcka läslusten även hos vuxna elever. Hon berör vid hur svårt det kan vara att hitta bra och intressanta texter för vuxna elever som läser svenska som andraspråk och menar att de ofta är för lätta eller för barnsliga.

– Texterna får inte vara för lätta och oftast är det historier om livet som berör vuxna läsare. De måste vara en lagom utmaning för dem, tillägger Pia. Tomas instämmer med Pia och Sebastian om att det är värdefullt att författare besöker elever i deras klassrum och inte bara i stora föreläsningssalar. Han tror att den nära dialogen med eleverna väcker läslust och att ett besök som detta inte kräver så mycket av en författare.

– Jag hade inte förberett mig så mycket alls. Jag bestämde mig att gå dit och se vad som händer och att ha samtal kring texterna som både ger mig och dem något. Jag blev positivt överraskad hur roligt det var!

Foto: Katarina Mårtensson-Blom

Dela: