Låneregler för Åsö biblioteket

När du registrerar dig som låntagare förbinder du dig att följa bibliotekets låneregler.

  • Lånetiden är vanligen fyra veckor. Du kan låna om böcker samt andra medier max två gånger om ingen reserverat dem. Har du pin-kod kan du låna om böcker på bibliotekets hemsida  Mina sidor ».  OBS! Endast Åsös böcker får reserveras.
  • För låntagare som har lämnat uppgift om mobilnummer vid registreringen  kommer SMS-påminnelser att skickas från tel: +4673-0121667.
  • Meddela biblioteket om du ändrat adress, telefonnummer eller namn.Alla böcker du lånar i biblioteket ska återlämnas på Åsö bibliotek.

Ersättningsavgifter

Vid försening får du en påminnelse.  Vid andra påminnelsen spärras låntagaren. Som tredje påminnelse får du en räkning.  

Ersättning av förkomna eller skadade medier sker till återanskaffningspris, lägst 250 kr för bok eller cd, 50 kr för tidskrift. Du kan också ersätta med nytt exemplar.  Om du har betalat för en bok som du sedan hittar, har du inte rätt att få pengarna tillbaka.

Ouppklarade lån eller skulder kan komma att överlämnas till inkasso! 

Ordningsregler i biblioteket

  • Förtäring av mat och dryck i bibliotekets lokaler är ej tillåtet.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda.
  • Var varsam om  bibliotekets böcker. Det är inte tillåtet att göra anteckningar eller understrykningar, vika in hörn eller smutsa ned.
  • Respektera att datorerna endast är till för skolarbeten och att tidsangivelser hålls.

Välkommen som låntagare till Åsö bibliotek!

Dela:
Kategorier: