Grundläggande kurser

Grundläggande kurser 2017 -A till Ö

Biologi grundläggande

Verksamhetspoäng: 150 p
Nationell kurskod: GRNBIO2

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Under kursen Biologi grundläggande utvecklar du kunskaper om biologiska sammanhang. Målet med kursen är även att du ska få en nyfikenhet och ett intresse för att veta mer om människan och naturen. För att läsa mer om våra kursstarter för Biologi grundläggande under hösten 2017 klicka på den lila knappen nedan. 

Biologi grundläggande kursstarter 2017

Ansök till kursen här

Engelska grundläggande delkurs 1-4

Verksamhetspoäng: 600 p
Nationell kurskod: GRNENG2

Kurslitteratur Delkurs 1 och delkurs 2
Titel: Stepping Stone 1-2
Författare: Birgitta Dalin, Jeremy Hanson, Kerstin Tuthill
Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140695871

Kurslitteratur Delkurs 3
Titel: Stepping Stone 3
Författare: Birgitta Dalin, Jeremy Hanson, Kerstin Tuthill
Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140695963

Kurslitteratur Delkurs 4
Titel: Stepping Stone 4
Författare: Birgitta Dalin, Jeremy Hanson, Kerstin Tuthill
Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140695970

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Engelska på grundläggande nivå består av fyra delkurser. Delkurs 1 är den första kursen och allt eftersom bygger man på med de andra delkurserna. Delkurs 1 och 2 är båda på 100 poäng medan delkurs 3 och 4 är på 200 poäng vardera. För att läsa mer om våra kursstarter för Engelska grundläggande under hösten 2017 klicka på den lila knappen nedan. För kurslitteratur i kursen klicka här. 

Engelska grund kursstarter

Ansök till kursen här

Fysik grundläggande

Verksamhetspoäng: 150 p
Nationell kurskod: GRNFYS2

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Under kursen Fysik grundläggande utvecklar du kunskaper om fysikaliska sammanhang samt nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. För att läsa mer om våra kursstarter för Fysik grundläggande under hösten 2017 klicka på den lila knappen nedan.  

Fysik grund kursstarter

Ansök till kursen här

Geografi grundläggande

Verksamhetspoäng: 150 p
Nationell kurskod: GRNGEO2

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Under kursen Geografi grundläggande utvecklar eleven kunskaper om geografiska för hållanden samt utvecklar du en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. För att läsa mer om våra kursstarter för Geografi grundläggande under hösten 2017 klicka på den lila knappen nedan.

Geografi grund kursstarter
  

Ansök till kursen här

Hem-och konsumentkunskap grundläggande

Verksamhetspoäng: 50 p
Nationell kurskod: GRNHEM2

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Kursen ger kunskaper i konsumentfrågor och lägger grunden för att kunna göra medvetna val som konsument med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. För att läsa mer om våra kursstarter för Hem- och konsumentkunskap grundläggande under hösten 2017 klicka på den lila knappen nedan.

Hemkunskap kursstarter

Ansök till kursen här

Historia grundläggande

Verksamhetspoäng: 150 p
Nationell kurskod: GRNHIS2

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Kursen ger kunskaper om historiska sammanhang, som bidrar till din historiska bildning och historiemedvetande. För att läsa mer om våra kursstarter för Historia grundläggande under hösten 2017 klicka på den lila knappen nedan.

Historia grund kursstarter

Ansök här

Kemi grundläggande

Verksamhetspoäng: 100 p
Nationell kurskod: 

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Kursen ger kunskaper om vattnets egenskaper och kretslopp, matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan samt lär dig att utföra enkla undersökningar i kemi. För att läsa mer om våra kursstarter för Kemi grundläggande under hösten 2017 klicka på den lila knappen nedan.

Matematik grundläggande, delkurs 1-4

Verksamhetspoäng: 600 p
Nationell kurskod: 

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Delkurs 1 och 2 är båda på 100 poäng medan delkurs 3 och 4 är på 200 poäng vardera. För att läsa mer om våra kursstarter för Matematik grundläggande under hösten 2017 klicka på den lila knappen nedan.

Religionskunskap grundläggande

Verksamhetspoäng: 150 p
Nationell kurskod: 

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Kursen ger kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i Sverige och andra delar av världen. För att läsa mer om våra kursstarter för Religionskunskap grundläggande under hösten 2017 klicka på den lila knappen nedan.

Samhällskunskap grundläggande

Verksamhetspoäng: 150 p
Nationell kurskod: 

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Kursen ger kunskaper och ökad förståelse för din omvärld, ideologier, folkrörelser och traditioner. För att läsa mer om våra kursstarter för Samhällskunskap grundläggande under hösten 2017 klicka på den lila knappen nedan.

Svenska grundläggande delkurs 1

Verksamhetspoäng: 100 p
Nationell kurskod: GRNSVA1

100 poäng från augusti till december. Lektioner tisdagar och torsdagar 13.00-15.00. Kontakta Lena Karlthun 08-508 35 423, testpedagog på Komvuxcentrum.

Kontaktperson på Åsö vuxengymnasium Karolina Rydlöf.

Svenska grundläggande delkurs 2-4

Verksamhetspoäng: 600 p
Nationell kurskod: GRNSVE2

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka känslor och tankar och förstå hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Delkurs 2, 3 och 4 är på 200 poäng vardera. För att läsa mer om våra kursstarter för Svenska grundläggande under hösten 2017 klicka på den lila knappen nedan.

Svenska som andraspråk grundläggande 2-4

Verksamhetspoäng: 600 p
Nationell kurskod: GRNSVA2

Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap, studera vidare och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och samspelar med andra människor i olika situationer. Kursen bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och utvecklar tillit till sin egen språkförmåga. Under kursen blir du säkrare på det svenska språket och får förutsättningarna att ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Delkurs 2, 3 och 4 är på 200 poäng vardera. Du börjar oftast med att läsa delkurs 2 efter avklarad SFI utbildning nivå D. Du läser därefter nivå 3 och 4. Är du osäker på din nivå kan du göra ett nivåtest hos din kommun. För att läsa mer om våra kursstarter för Svenska som andraspråk grundläggande 2-4 under hösten 2017 klicka på den lila knappen nedan.

Att läsa grundläggande kurser

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans nivå. De flesta av kurserna på grundläggande nivå är på tio veckor men några av våra kurser är under längre tid för dig som behöver mer tid för att nå dina studiemål. Se alla kurstarter för hösten 2017 och läs mer om alla våra kurser, yrkesutbildningar och kurspaket i vår nya katalog för hösten 2017. Klicka på rosa knappen nedan för att läsa katalogen direkt här på webben.

Åsö vuxengymnasium kurskatalog höst 2017

Dela: