Data och Media

Kurserna i data och media syftar till att öva upp en vana vid att arbeta med datorer för att kunna använda datorn som verktyg i ett kanske nytt yrke, i ditt vanliga arbete, för studier eller vardagsändamål. Vi arbetar uteslutande i PC-miljö i salar anpassade för de olika kurserna. Det finns stora möjligheter till egen träning utanför lektionstid.

Animation 1

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: ANIANI01

Animation är en uttrycksform för att illustrera rörelse i bild och förekommer både som egen konstform och som verktyg för visualisering eller som effekter i spelfilm, reklamfilm och musikvideor. Du lär dig skapa animationer med enkla berättarkomponenter och enkel dramaturgi, och kursen behandlar allt från klassisk animation med papper och penna till moderna tekniker.

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Digitalt skapande 1

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: DIGDIG01

Kursen behandlar skapande med digitala verktyg i gränslandet mellan konst och teknik. Olika programvaror används såsom Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Premiere etc.

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Film och tv-kunskap

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: KOSFIL0

Vi kommer att gå igenom den rörliga bildens historia och utveckling – från stumfilm med fast kamera till dagens digitala tekninker.
Vi kommer att lära oss om filmgenrer, film och tv-mediets estetik, dramaturgi och samspelet mellan bild och ljud.
Vi kommer att studera filmens och tv-mediets roll i samhället och vilken påverkan den rörliga bilden har haft på samhället, såsom diskussioner om censur, yttrandefrihet och demokrati.
Vi lär oss om filmvetenskapliga begrepp och metoder och diskuterar och analyserar filmiska uttryckssätt, bildanalys, innehållsanalys och analyserar typiska berättarkomponenter.

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Fotografisk bild 1

Poäng: 100 p
Nationell kurskod: FOTFOT01

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Fotografisk bild 2

Poäng: 100 p
Nationell kurskod: FOTFOT02

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer
 

Grafisk illustration 

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: GRAGRI0

Funktioner inom det grafiska illustrationsområdet.
Manuella illustrationstekniker för fortsatt bearbetning i digitala miljöer, till exempel akvarell, kroki och kalligrafi.

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Grafisk illustration (pixelgrafik) 

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: GRAGRP0

Skapande och redigering av bilder med Adobe Photoshop.

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Grafisk illustration (vektorgrafik)  

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: GRAGRV0

Skapande och redigering av bilder med Adobe Illustrator

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Information och kommunikation 1  

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: INFINF01

Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om färdigheter i informationsteknik och administrativa rutiner

Undervisningen skall också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda programvaror för kommunikation, textbehandling, kalkylering, registerhantering, grafisk presentation och informationssökning

Kurslitteratur
Titel: Information och kommunikation 1 - teori
Information och kommunikation 1 - uppgifter
Författare: -
Förlag: Behandlade ord
ISBN: Teori: 978-91-85989-57-7
Uppgifter: 978-91-85989-58-4

Klicka här för att läsa mer

Programmering 1  

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: PRRPRR01

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Visuell kommunikation

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: VISVIS

Kursen behandlar hur fotografiet och den rörliga bilden har använts inom olika områden och vid olika tidpunkter för att bära olika typer av budskap.

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Webbutveckling 1

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: WEBWEU01

Utveckling av webbsidor där det huvudsakliga innehållet är standarderna för html och css samt optimering av bilder och media för webben.

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Dela:
Kategorier: